Keevitustootmise efektiivne arendamine ja
tehnoloogiline tugi läbi avameelsete inimeste koostöö                        

Inseneriteenused

 • R&D - uurimine ja arendus  

  • innovatsiooni- ja arendusprojektid (sh. EAS projekti juhtimine)
  • Tööstus 4.0 (wAxe)
  • koostööprojektid uurimiskeskuste ja ülikoolidega

 • Järelevalve ja ekspertiis  

  • keevitustootmise koordineerimine
  • omanikujärelevalve (majandustegevusteate nr. EEO003266)
  • inspektsioonid ja ekspertiisid
  • purustav ja mittepurustav katsetamine


 

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamine  

  • EN ISO 3834. Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel.
  • EN 1090-1. Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine.
  • EN ISO 9001. Kvaliteedijuhtimissüsteemid.
  • EN 15085-1. Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine.

 • Keevitustehnoloogiate ja -personali atesteerimine  

  • EN ISO 15614. Metallide keevitusprotseduuride atesteerimine.
  • DNVGL-OS-C401. Fabrication and testing of offshore structures.
  • NORSOK M-101. Structural steel fabrication.
  • ABS - Rules for Materials and Welding.
  • EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2. Keevitajate atesteerimine.
  • Tuletöid teostatavad isikud

Copyright © 2016 Dlion Media.
All rights reserved.